ištraldyti

ištral̃dyti tr. , Lk iššvaistyti, išeikvoti (pinigus): Sūnus ištraldijo visus piningus, t. y. prauliavojo J.Jabl(Als). ištral̃dijo tus piningus su savaite DūnŽ. Kaip ištral̃dija piningus vaikai! DūnŽ. Algelę gauna i su ta diena ištral̃dija Krš. \ traldyti; ištraldyti; nutraldyti; patraldyti; pratraldyti; užtraldyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • ištraldavoti — ×ištraldavoti žr. ištraldyti: Tu mieste ištraldavosi visus pinigus ir pyliavą J. traldavoti; ištraldavoti; pratraldavoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištraldinti — ištral̃dinti žr. ištraldyti: Iškirtai, ištraldinai [ąžuolus]… Viskas į Kauno restoranus suvažiavo A.Gric. traldinti; ištraldinti; pratraldinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištraldoti — ištral̃doti; Ser žr. ištraldyti: Ans tral̃dote ištral̃dojo gyvenimą, t. y. paleido, iškleidė J. traldoti; ištraldoti; nutraldoti; pratraldoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištralduoti — ištralduoti; Ser žr. ištraldyti. tralduoti; ištralduoti; nutralduoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištrandalioti — ištrañdalioti žr. ištraldyti: Visus piningus jug ištrañdaliojai, žalty! Trk. trandalioti; ištrandalioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištreldelioti — ištrel̃delioti žr. ištraldyti: Ištrel̃deliojo piningus Šts. treldelioti; ištreldelioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutraldyti — nutral̃dyti intr. šūkaujant, dainuojant nubėgti, nueiti: Nutral̃dijo kaip pablūdęs par laukus Trš. traldyti; ištraldyti; nutraldyti; patraldyti; pratraldyti; užtraldyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patraldyti — patral̃dyti tr. KŽ (Prk), BzF189 padainuoti traldą: Patral̃dyk kokią traldą Sg. traldyti; ištraldyti; nutraldyti; patraldyti; pratraldyti; užtraldyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratraldyti — pratral̃dyti tr. Rg, Ub, Trš praleisti, išeikvoti (ppr. pinigus): Pratral̃dyti piningus vyrai labai moka, o tu [,moterie,] sukias! Rdn. Pratral̃dijo, praleido viską Pj. Jis visą savo turtą pratral̃dijo Pgg. Nepratral̃dyk piningus Sg. Aukškalnis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • traldyti — tral̃dyti, ija ( yja), ijo ( yjo) tr. NdŽ 1. BzF189, DŽl, KŽ, Prk dainuoti traldas: Ką čia tral̃diji, juk žinai, kad aš to nemėgstu! Sg. Par naktis tral̃dy[ja], dainiuo[ja], kliurkina [radiją] NmŽ. Vis traldas tral̃dijo Kin. Taip, jie (vaikai)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.